Obowiązek zakrywania ust i nosa

K O M U N I K A T

Rozporządzenie Rady Ministrów

w sprawie obowiązku zakrywania ust i nosa

 

Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów, od 16 kwietnia, osoby przebywające w kościołach i kaplicach, mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub części odzieży [przyp. dotyczy to wiernych, kościelnego, organisty, służby liturgicznej – także czytających i śpiewających]. Z tego obowiązku wyłączeni są duchowni sprawujący „kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania” – przypomina rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik.

 

Rzecznik Episkopatu podkreślił, że przedstawiony w środę projekt rozporządzenia Rady Ministrów zakłada, że obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki, dotyczy również miejsc kultu religijnego.

 

Ks. Rytel-Andrianik dodał, że zgodnie z opublikowanym projektem rozporządzenia, ten obowiązek nie stosuje się w przypadku „duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania”.

 

„Z obecnego zapisu wynika, że księża nie muszą zakrywać ust i nosa tylko podczas sprawowania Mszy św. lub innej posługi liturgicznej. W innych sytuacjach, np. w kościele, na terenie przykościelnym [przyp. także podczas przejścia z plebanii do zakrystii], w zakrystii, w kancelarii parafialnej, są zobowiązani mieć maseczkę ochronną lub – zgodnie z przepisami – zakryć usta i nos” – powiedział rzecznik Episkopatu.

 

Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski

 

/-/ Ks. Rafał Dettlaff

Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Krystian Kletkiewicz
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *