Nowe wytyczne od 25 marca 2020r.

Drodzy Parafianie,

Z dniem 25 marca 2020r. we Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

W tej sytuacji proponuje się, aby Msze Święte były sprawowane w pierwszej kolejności z udziałem osób zamawiających intencję danej Mszy Świętej – zawsze maksymalnie 5 osób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *