XIII Niedziela Zwykła

20 czerwca 2021 roku

Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na Gdańskie Seminarium Duchowne.

W czwartek o 17.00 zakończenie roku szkolnego na Mszy Św.

Z okazji Uroczystości Św. Apostołów Piotra i Pawła w sobotę 26.06 w Pucku o godz. 11.00 wypłynie Morska Pielgrzymka Rybaków na wody zatoki puckiej. Suma odpustowa o godz. 12.30.

W niedzielę, 27 czerwca, o godz. 14:30 w kościele św. Jana z Kęt w Rumi Janowie, odbędzie się Msza święta i spotkanie Kaszubskiej Pieszej Pielgrzymki z Helu na Jasną Górę. Po Mszy świętej będzie spotkanie, na którym zostaną omówione kwestie dotyczące przebiegu i organizacji tegorocznej pielgrzymki w związku z zaplanowanym Jubileuszem 40-lecia. Będzie także możliwość zapisania się na pielgrzymkę.

Rektor Gdańskiego Seminarium Duchownego zwraca się do wszystkich, którzy odczuwają w sobie powołanie do kapłaństwa, by zgłosili się do naszej archidiecezjalnej uczelni. Szczegółowe informacje są podane na stronie internetowej seminarium oraz w gablocie.

Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. w w kościołach może przebywać, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej niż 75% uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny i zaszczepionych oraz że uczestnicy realizują nakaz zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny. Od 20 czerwca br. przestaje obowiązywać dyspensa od udziału we Mszy Świętej niedzielnej wprowadzona w związku z pandemią Covid-19.

U ministrantów można nabyć Gościa Niedzielnego