XIV Niedziela Zwykła

5 lipca 2020 roku

Dzisiaj gościmy kleryka WSD w Oliwie, który będzie zbierał ofiary potrzeby seminarium.

 

W imieniu Pana Rajmunda Lieske i Pani Sołtys Beaty Szornak bardzo serdecznie dziękuje za ofiary składane do puszek w zeszłą niedzielę na potrzeby Państwa Lieske z Mechowa.

 

Kolekta z przyszłej niedzieli przeznaczona jest na cele inwestycyjno-budowlane, za wszelkie ofiary składam serdeczne Bóg zapłać.

 

W tym tygodniu będę nieobecny, a zastępować mnie będzie Ks. Kazimierz Synak z Proboszcz z Leśniewa.

 

U ministrantów można nabyć Gościa Niedzielnego.