I Niedziela Wielkiego Postu

18 lutego 2024 roku

Dzisiaj po Mszy św. zbiórka ofiar pieniężnych na rzecz poszkodowanych wskutek wojny na Ukrainie.

Od wtorku do soboty spotkania z kandydatami do bierzmowania o godz. 17.00. W sobotę od 16.00 okazja do spowiedzi przed bierzmowaniem. Bierzmowanie odbędzie się w poniedziałek 26 lutego o godz. 18.00.

W czwartek o 16.00: wystawienie Najśw. Sakramentu, okazja do spowiedzi i o 17.00 Msza św.

W piątek „Droga Krzyżowa” dla dzieci o godz. 15.00, a dla dorosłych w łączności z wieczorną Mszą św. o 17.00.

We wszystkie niedziele Wielkiego Postu,. o godz. 14.00 nabożeństwo „Gorzkich Zali” z Kazaniem Pasyjnym a po nim Msza św.

W przyszłą niedzielę po Mszy św. zbiórka do puszek tradycyjnie w II Niedzielę W Postu przeznaczona dla polskich misjonarzy.

Ministerstwo Edukacji Narodowej oddało do konsultacji społecznych nowelizację rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Jednym z planowanych celów ma być zaprzestanie wliczania oceny z religii do średniej ocen. Niepokojące są również inne doniesienia medialne o zamierzeniach względem lekcji religii w szkołach. W związku z tym zachęcamy rodziców zatroskanych o religijne wychowanie dzieci i młodzieży do składania wniosków i petycji w tej sprawie do ministerstwa. Formularze można znaleźć na stronie Wydziału Katechetycznego Archidiecezji Gdańskiej www.katecheza.diecezja.gda.pl  

U ministrantów można nabyć Gościa Niedzielnego i Gościa Niedzielnego Extra o Wielkim Poście po 14 zł..