VII Niedziela Zwykła

23 lutego 2020 roku

Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy 53 tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu pod hasłem „Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach”. Niech te dni będą przeniknięte refleksją nad troską o dzieci, by mogły się wychowywać w atmosferze trzeźwości i miłości. Stańmy  się przykładem dla dzieci, że trzeźwe życie rodzi w rodzinach szczęście i pokój.

W „Środę Popielcową” odbędą się Msze św. o godz. 8.30, 17.00 i 18.00, na których posypiemy nasze głowy popiołem na znak rozpoczynającego się „Wielkiego Postu”.

W piątek „Droga Krzyżowa” dla dzieci o godz. 15.00 a dla dorosłych w łączności z wieczorną Mszą św. o 17.00.

We wszystkie niedziele Wielkiego Postu,. o godz. 14.00 nabożeństwo „Gorzkich Zali” z Kazaniem Pasyjnym a po nim Msza św.

W zakrystii można już uiścić opłatę za ławki.

 W dniach 1 -3 czerwca 2020 roku jest organizowany wyjazd dzieci komunijnych do Lichenia, Częstochowy i Krakowa( Łagiewniki, Centrum Św. Jana Pawła II, Wawel, kościół Mariacki) Koszt od osoby 400 zł. Są miejsca wolne, dlatego chętnych proszę o zgłaszanie się do mnie.

U ministrantów można nabyć Gościa Niedzielnego.