XXX Niedziela Zwykła

25 października 2020 roku

W niedzielę przypada Uroczystość Wszystkich Świętych, Msze św. w porządku niedzielnym; natomiast po Mszy św. o godz. 14.00 nie będzie procesji na cmentarz.

Wg zarządzenia Ojca Św. Franciszka przez cały listopad wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, mogą uzyskać i ofiarować za zmarłych cierpiących w czyśćcu odpust zupełny.

1 i 2 listopada odprawiane będą Msze św. zbiorowa za zmarłych; natomiast różaniec z wypominkami omawiać będziemy od poniedziałku do soboty 7 listopada po Mszy św. godz. 17.00.

WSKAZANIA BP. JACKA JEZIERSKIEGO:

Obecność na Mszy św. jest ważnym czasem w przeżywaniu niedzieli przez osoby wierzące.

  • Chrześcijanin sam rozeznaje swoją sytuację i ocenia ją w świetle wiary, rozumu oraz wiedzy o zagrożeniu epidemią. Np. rodzice decydują w imieniu niepełnoletnich dzieci o ich udziale w niedzielnej Mszy, albo o pozostaniu w domu.
  • W archidiecezji gdańskiej została już udzielona dyspensa, zwalniająca z udziału w niedzielnej Eucharystii i obejmująca kilka kategorii osób. Mogą z niej korzystać: chorzy, seniorzy, przeżywający lęki, pracownicy ochrony zdrowia, pełniący służbę na rzecz społeczeństwa.
  • Powodem, który usprawiedliwia nieobecność na nabożeństwie niedzielnym lub świątecznym, jest ograniczona obecnie liczba miejsc w kościołach.
  • W naszym kościele może przebywać do 50 osób.
  • Przyczyną grzechu nie są przeszkody uniemożliwiające uczestnictwo w Eucharystii, ale zła wola, własne zaniedbanie oraz lenistwo, które są lekceważeniem Boga Stwórcy.

Spotkania z dziećmi z komunijnymi ze względu na obecną sytuację są zawieszone do odwołania.

U ministrantów można nabyć Gościa Niedzielnego.