Pieśni – uroczystość udzielenia sakramentu bierzmowania

Hymn do Ducha Św.

1. Przybądź, Stwórco, Duchu Boży,
Nawiedź wiernych Twych
umysły; Niech Twa hojność łsk przymnoży Sercom, które z rąk Twych
wyszły.
2. Tyś jest Pocieszyciel boski, Dar niebieski, pokrzepienie,
Źródło życia, żar miłości I duchowe namaszczenie.
3. Tyś jest w darach siedmioraki, Palcem ojcowskiej prawicy; Uczysz
mowy wielorakiej Wedle Ojca obietnicy.
4. Nieć w umysłach światło Twoje, W sercach rozlej miłość czystą;
Słabe naszych ciał ostoje Pokrzep mocą wiekuistą.
5. Wroga od nas pędź daleko, Przyśpiesz dar pokoju Twego; Pod Twą
wodzą i opieką, Niech unikniem wszego złego.
6. Niech przez Ciebie Ojca znamy, Poznajemy Syna Jego, Niech też
zawsze wyznawamy Ciebie, Ducha Im wspólnego.
7. Chwała Ojcu i Synowi, Który z martwych żywy wstaje,
I Świętemu też Duchowi Niech na wieki nie ustaje. Amen.

 

Dotknij Panie moich oczu abym przejrzał
Dotknij Panie moich warg abym przemówił – uwielbieniem
Dotknij Panie mego serca i oczyść je
Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie

Jesteś blisko mnie, a tęsknię za Duchem Twym
kocham kroki Twe i wiem jak pukasz do drzwi.
Przychodzisz jak ciepły wiatr. Otwieram się i czuję znów, że…
Twoja miłość jak ciepły deszcz. Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia.
Twoja miłość sprawia, że nieskończenie dobry Święty Duch
ogarnia mnie.

 

Łaską jesteśmy zbawieni, z łaski możemy tu stać.
Łaską usprawiedliwieni i przez Baranka krew.
Wzywasz nas Panie do siebie przed Twój w niebie tron.
My łaską obdarowani
Tobie składamy hołd.

Duchu Święty przyjdź /x4
Niech wiara zagości, Niech nadzieja zagości,
Niech miłość zagości w nas. /2x
Niech życie zagości, Niech wolność zagości,
Niech mądrość zagości w nas. /2x
Niech pokój zagości, Niech szczęście zagości,
Niech radość zagości w nas. /2x

 

Wspaniały dawco miłości, składamy na Twoim stole
Wszystko co mamy, wszystko co mamy
Choć i tak to od wieków jest Twoje 3x (jest Twoje)

 

Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie to nasze rycerskie hasło.
Ono nas zawsze prowadzić będzie i świecić jak słońce jasno.
Naprzód przebojem młodzi rycerze Do walki z grzechem swej duszy
Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty Z nim w bój nasz zastęp wyruszy.
Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie Podnosząc w góre swe czoła.
Przed nami życie rozkwita w wiośnie Odważnie, bo Jezus woła.